Heja Halmstad!

Det är verkligen tillsammans som vi kan göra skillnad! Heja Techella Halmstad och framförallt Katrin, Sara och Helena! Jag är så stolt, ni är stjärnor! 

Vandringspriset Jämställdhets- och mångfaldsmyran – I år går KomTeks vandringspris Myran till Techella-nätverket.

Motivering lyder:

Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad. I KomTeks uppdrag ligger att försöka få fler flickor/kvinnor intresserade av en teknik/IT-området. Detta görs på olika sätt och är en mycket viktig plattform för KomTek är förskolor och skolor där man når alla barn och elever. Teknik/IT-området behöver tydligare synliggöras för barn, deras föräldrar och pedagoger i förskola och skolor. Initiativet att starta Techella-nätverket är av oerhörd betydelse för att vi ska kunna skapa en förändring. När branschen så konkret och kreativt ställer upp, bjuder in till samtal och hjälper till och skapar möjligheter får det helt andra effekter.

KomTek uppskattar verkligen det engagemang och de möjligheter som Techella-nätverket lägger grund för och hoppas att branschen på sikt ska kunna se effekter av ett positivt resultat av satsningen.