Event 007 – frukostföreläsning #wingwoman

Wingman, ett ord som egentligen har sin grund i flygarmén. För stridspiloter är tränade att attackera och försvara i par. Alltid stå upp för varandra och tillsammans ta de tuffa besluten. När Öresundskraft valde att placera två personer på samma position hoppades de på att öka effektiviteten och komma snabbare till besluten.

Idag har vi fått träffa Charlotte Holst och Karin Lundqvist från Öresundskraft, de är affärsområdeschefer för konsumentlösningar och framförallt Wingwomens! De berättade om delat ledarskap, dess fördelar och fallgropar och vad som faktiskt krävs för att få det att fungera riktigt bra. Vi fick dansa lite och dessutom höra hur de arbetar med den transformation som just nu sker på bolaget. Vilken fantastisk morgon!