Personlig integritet är väldigt viktigt

För Techella är personlig integritet väldigt viktigt. För henne är det viktigt att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas. Därför eftersträvas en bra nivå av skydd för dina personuppgifter. 

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, specialkost och din befattning. Personuppgifterna finns samlade i ett icke delat Google-docs dokument. 

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla information som rör Techella (exempelvis ett nyhetsbrev, enkäter eller deltagande vid ett event). Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig. Vi kan även komma att informera dig om kurser, produkter, tjänster, evenemang och annat som vi finner ligga i såväl ditt som techellas intresse.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Skulle ni vilja avsluta ert medlemsskap eller begära ut uppgifter som finns kopplade till dig, vänligen skicka ett mail till emelie@techella.se 

techella delar inte med sig av personuppgifter till hennes vänner.