Skip to content

Kontakta oss co-creators

Techella grundades av Emelie Nilsson Sträng men drivs (och uppfostras) av alla oss co-creators. Att vara co-creator innebär att vi arrangerar event i våra respektive hemmastäder och är ansvariga för det som sker där. Allt är ideellt och vi alla gör det för att vi vill satsa på oss techtjejer och skapa ännu bättre förutsättningar för kommande generationer. Verkar du i en stad där Techella borde finnas? Hör av dig.